- geen erotische massages.

- ethiek en hygiëne staan hoog aangeschreven.

- de gemaakte afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten volledig in rekening gebracht.

- geen massage mogelijk bij de volgende contra-indicaties: besmettelijke huidziekten, infectieziekten zoals griep of ernstige verkoudheid, steenpuist (vanwege het grote besmettings- en uitbreidingsgevaar), zeer slechte algemene gezondheidstoestand.

- ZEN Massage Maaike is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

- ZEN Massage Maaike is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie.